Radu BOTIȘ / Mircea BOTIȘ: Reflecții…

Recent ne-a atras atenția cartea ,,Reflecții templiere în Transilvania, apărută la Editura Primus din Oradea, 2017, având autor pe Remus Barna. Ca prim impact vizual, regăsim pe coperta I imaginea impozantă a castelului păstrător de istorie și legendă alături de prezența cavalerului,a statorniciei cu care, oricând acesta veghează întru buna rânduială a curgerii vremilor. Emblematicele cuvinte ,,Non Nobis Domine, non Nobis, sed Nominii Tuo da Gloriam vin parcă dintru începutul lecturii să reamintească faptul că Supremația Divină a fost și a rămas în permanență călăuza templierului.

Structurată pe treisprezece capitole și completată de o bogată listă bibliografică lucrarea conține o amplă incursiune în istoria (Cuvânt introductiv) Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, al Marelui Priorat General Magistral al României (OSMTH), reușind să scoată în evidență faptul că, iată, autorul simțea, ca o datorie de căpetenie, aducerea la lumină a unor date necunoscute suficient sau deloc cu privire la Cavalerismul Templier precum și existența lui în Transilvania.

Acesta, în capitolul al II lea, face un expozeu al  Ordinului tocmai pentru ca cititorul să-și poată forma o cât mai amplă imagine pe baza datelor existente, generos oferite. Avem o prezentare cronologică a legăturilor purtate de către demnitarii medievali din Transilvania cu cavalerii templieri dar și cu monahii (călugării) cistericieni de la Igris și Carta. O simplă perspectivă a situaţiei din acea perioadă ne va dezvălui că Transilvania, se află într-o zona de frontieră, a teritoriilor creștine ,,Christianitas”, unde spre nord se desfăşoară o puternică misiune, sprijinită armat şi degenerând în cruciadă, de creştinare a păgânilor baltici, în timp ce în sud-est există masive proiecte și chiar realităţi misionare în rândul celor ce aparţin confesiunii răsăritene. Chiar dacă considerăm înfiinţarea unei mănăstiri cisterciene în Transilvania ca fiind un act făcut în virtutea strategiilor curiei Romane, nu trebuie uitat totuşi rolul de ,,protecțio”, exercitat din umbră de către templieri, pentru această zonă a Europei. Existenta pașilor  acestora precum și amprenta lăsată,conform lucrării prezentate,au păstrat urme de netăgăduit precum cele descoperite la Turda, Tălmaciu, Ciceu, Cristeștii Ciceului, Cristuru Secuiesc, Geoagiu, Oradea sau Vălișoara, etc.

     În castelul de la Vălișoara se află și sediul Balivatului Transilvaniei al Ordinului Suprem Militar al Templului din Ierusalim, al Templierilor, din România, condus de către un baliv (pag.157). De consemnat faptul că în anul 2003, septembrie, a fost înființat Marele Balivat al României, sub jurisdicția Marelui Priorat al Franței, în România existau patru Comanderii, pentru ca în anul 2004 să fie fondat Marele Priorat al României iar în 2006 acesta să fie ridicat la rangul de Mare Priorat General, apoi în 2008, iunie, la rangul de Mare Priorat General Magistral.
Elita Cavalerilor Templieri a transmis din generație în generație învățături care se dovedesc aplicabile și astăzi, totul depinzând de liberul arbitru în alegerea căii și scopului în viață. Misiunea principală a Ordinului este de a reuși, exprima și forma grupuri de creștini care să se asocieze în dorința de a face mai responsabilă și mai eficace slujirea lor creștină pentru comunitate, colaborând în fraternitate și recunoscuți fiind totodată la justa lor valoare, totul, de dragul lui Hristos, Domnul comun (pag.194).
O carte complexă, bazată pe mărturiile unor documente expuse  dau posibilitatea creionării indubitabile a prezenței cavalerilor templieri în spațiul transilvan dar și profunzimea spirituală și demnă a unui ordin care,pare-se că nu a apus și nici nu are de gând să o facă.

——————————

Continue reading „Radu BOTIȘ / Mircea BOTIȘ: Reflecții…”

Radu BOTIȘ: Între simbol și joacă

La începutul anului 2018 am avut deosebita bucurie să lecturez un volum de teatru pentru copii și tineret „Reuniune“, autor Ana-Cristina Popescu, apărut la finalul anului 2017 la Editura InfoRapArt, Galați, 2017.
Volumul cuprinde douăzeci și șase de piese de teatru. Unele piese de teatru pornesc de la jocurile copilăriei ca de exemplu „Unde să mă ascund?“, de la jocul ascunsa, pe urmă ajunge să surprindă complexele unor personaje, traumele lor, copii fiind și încercarea lor de a le depășii. Grasu, complexat datorită aspectului său fizic, dar și pentru faptul că rămâne mereu ultimul la joc, se ascude în spatele unei sobe pentru a nu fi găsit. În spatele sobei adoarme și este căutat de personaje precum „Dragostea“, „Timpul“ și chiar „Death“, moartea, de care se ascunde, le evită, până ce „Death“ îi șoptește că a murit și el se trezește din vis datorită colegilor ce-l găsesc în spatele sobei. Visul acesta îl va ajuta să se schimbe. Alte piese de teatru au ca punct de plecare unele povești ale copilăriei ca de exemplu „Fata babei se mărită“, respectând tradițiile și obiceiurile populare de nuntă, dar totodată încercând să vindece personajul anunțat încă din titlu de lăcomie. Sunt și piese de teatru ce prezintă momente din viața unor sfinți ca de exemplu „Sfântul Mare Mucenic Mina, ocrotitorul celor păgubiți“, secvențe din Sfânta Scriptură „Cândva, în noaptea sfântă“, „Magii“, „De Paște“, „Înfricoșata judecată“, încărcate de învățături. Frumusețea limbii române este elogiată în piese de teatru precum „Să iubim limba strămoșească“, piesă în care un personaj se lovește la tot pasul de englezisme sau în „Balul verbelor“ sau chiar „Fazan“, piesă de teatru ce pornește de la un joc al copilăriei și ajunge să arate frumusețea, melodicitatea cuvintelor limbii române.
Se poate observa că piesele de teatru, cu toate că sunt destinate copiilor și tinerilor, sunt încărcate de simboluri.
Continue reading „Radu BOTIȘ: Între simbol și joacă”

,,Arta de a învinge” de Minodora Ion (în curs de apariție)

,,În primul rând, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a fost alături în fiecare moment al vieții și m-a ajutat să-mi îndeplinesc acest vis!
Mulțumesc tuturor celor care, fără să știe, au fost mentorii mei: Brian Tracy, John Maxwell, Dale Carnegie, Napoleon Hill, Paul Arden, Lise Bourbeau, Dr. Glenn R. Schiraldi, Stefan Klein, Andy Szekely, Pera Novacovici, Dan Zărnescu, Luminița Saviuc, Radu Botiș.
Mulțumesc Toastmasters Constanța (Public Speak & Leadership Club) pentru plus valoare!
Mulțumesc revistelor „Glas Comun” – editor fondator Radu Botiș, „Singur” – redactor-șef Șt. Doru Dăncuș, „Observatorul Toronto-Canada” – director Dumitru Puiu Popescu, „eCreator.ro” – director I.R. Roșiianu pentru onoarea de a publica în paginile lor. Mulțumesc domnului profesor Vasile Poenaru care m-a încurajat să scriu această carte și care se ocupă de editarea și tipărirea cărților mele ARTA DE A ÎNVINGE
Mulțumesc celor peste douăzeci și cinci de mii de cititori ai blogului meu, Minodoraion.ro – Valorifică-ți potențialul, pentru toate gândurile minunate! Sunt foarte fericită că am atins acest număr în doar șase luni de la înființarea acestuia! Mulțumesc domnului profesor Mircea Cornel Rusu pentru permisiunea de a reproduce pe copertă lucrarea Domniei Sale, intitulată „Altar”! Nu în ultimul rând, mulțumesc dlui Stelică Dămășaru pentru sprijinul financiar acordat în vederea editării acestei cărți “.

Minodora ION

Continue reading „,,Arta de a învinge” de Minodora Ion (în curs de apariție)”

Radu BOTIȘ: Trec zilele tăcute rând pe rând (versuri)

ȘTIU

 

Sub a zilei pleoapă,pe genunchi de rugă
Răsăritu-mi pare iaraşi binecuvântat
Ştiu că din înalturi Tatăl ne-a iertat;
Dragostea Lui sfîntă pururi să ne ajungă.

Ştiu că peste toate sorţii de izbîndă
Împăcări vor cerne pe înguste cărări,
Însuşi Fiul slavei din înalte zări
Scoborî-va pacea grijitoare,blândă.

Continue reading „Radu BOTIȘ: Trec zilele tăcute rând pe rând (versuri)”

Radu BOTIȘ: La coborârea serii…

 

La coborârea serii …

 

Sunt exilat în propria mea țară

Iar timpul nu-mi dă pace să rămîn,

Pe crestele Carpaților scoboară

Revolta strânsă într-un gând hain.

 

Ne-au luat din toate unii,aerul adie

Copiii se nasc singuri uitați prin alte zări,

La coborârea serii voci tainice sub glie

Bocesc în toiul nopții cu ascunse lăcrimări.

 

Continue reading „Radu BOTIȘ: La coborârea serii…”

Radu BOTIȘ: De taină voci…

De taină voci…

 

O rază-și cerne-n sufletu-mi splendoarea
Din Absolut,luceferi poposesc
Strivind greșeala dintr-un timp lumesc,
La căpătâiul nopții plânge marea.

De taină voci acoperă-mi retina
În așternutul clipei nepereche,
Iar mesageri din cronica cea veche
Vor spulbera tot hăul cu Lumina.

O geometrie mult prea rostuită
Un gând ascuns în vechiul mit,
Dau vieții sens,înaltul nesfârșit
Înnobilează starea neîmplinită.

————————————–

Radu Botiş

Ulmeni

4 decembrie, 2017

Radu Botiş: „Artur Silvestri – recunoştinţa noastră pentru nobilu-ţi suflet de propovăduitor de cuvânt“

Radu BotișArtur Silvestri – Om de cultură şi român cu simţăminte alese în faţa căruia trebuie să faci un gest de reverenţă.

Lumina cuvântului a căpătat o strălucire aparte căci, iată, cărţi cu valoare deosebită au ajuns prin strădania Domniei Sale către cititori de pretutindeni. Măreţele sale cărţi: „Radiografia spiritului creol“ (2004), „Modelul Omului Mare“ (2004), „Vremea Seniorilor“ (2005), „Arhetipul Călugărilor Sciţi. Eseuri despre Bizanţul paralel“ (2005), „Semne şi peceţi. Şapte lecţii despre originism“, sunt doar parte din opera sa. Apoi revistele: NEAMUL ROMÂNESC (www. neamul-romanesc. com), LUCEAFĂRUL ROMÂNESC (www. luceafarul-romanesc. com), EPOCA (www. revista-epoca. com), ANALIZE ŞI FAPTE (www. analize-si-fapte. com), MONITOR CULTURAL (www. monitor-cultural. com), NOUA ARHIVĂ ROMÂNEASCĂ (www. noua-arhiva-romaneasca. com), ECOUL (www. revistaecoul. com), TÂNĂRUL SCRIITOR (www. tanarul-scriitor. com), CAIETE DE PROTOCRONISM ROMÂNESC (www. protocronism. com), BOABE DE GRÂU – revista patrimoniului în pericol (www. boabe-de-grau. com), DACOROMANICA – revista de studii străromâne (www. studii-protoromane. com), FLOAREA DARURILOR (www. floarea-darurilor. com), UNIVERSUL LITERAR (www. universul-literar. com), DACOLOGICA (www. studii-dacologice. com), REVISTA ROMÂNĂ DE STUDII ETNOISTORICE (www. studii-etnoistorice. com), UNIVERSUL CĂRŢILOR, (www. universul-cartilor. com), CĂRŢI NOI (www. carti-noi. com).

Şi aici este consemnată doar o mică parte din ceea ce înseamnă ASOCIAŢIA ROMÂNILOR PENTRU PATRIMONIU (ARP), a muncii domnului Silvestri. Cine va putea recompensa vreodată strădania Omului pe ai cărui umeri apasă bună parte din cuvântul scris? Mulţi iubitori de slovă românească ştiu aceasta. Unii aştern mai departe, în tăcere, cuvinte, alţii zâmbesc mulţumiţi, alţii poartă în suflet nostalgii. Alţii. . . ? Sunt atâţia alţii care, în case şi-n inimi, asemeni unei , , Mărturisiri de credinţă. . . “ au comoara de carte cu drag dăruită de Artur Silvestri. „Noi suntem România Tainică şi vocea noastră nu se va stinge orice se va întâmpla“. Ce frumos. Dăruirea este. . . dumnezeiesc dar. Continue reading „Radu Botiş: „Artur Silvestri – recunoştinţa noastră pentru nobilu-ţi suflet de propovăduitor de cuvânt“”

Cezarina Adamescu: Radu Botiș – ,,…Ca tămâia înaintea Ta”, Editura Ariadna, Baia Mare

radu-botis.,Dacă n-ar fi fost preot, autorul cărţii de faţă ar fi fost sacerdot în cuvânt, oficiind la altarele celeste, fără tihnă, liturghii de sunete. Dragostea pentru Dumnezeu nu cunoaşte răgaz, pentru că şi El ne iubeşte cu asupră de măsură, fără odihnă şi fără limite.

Şi altfel cum i-ar putea mulţumi cineva, pentru Sângele tot, scurs din dragoste nemărginită?

Radu Botiş a ales acest fel de a-şi revărsa gratitudinea, smerenia condiţiei de creatură în faţa Creatorului a toate. Şi astfel, nu conteneşte a-I aduce prinos din cuvintele smulse parcă din inimă. Să nu căutăm, cârcotaşi, pete în soare, că nu sunt. Cu orice fel de dioptrii ne-am uita. Poezia sacră trebuie însă citită cu dioptrii sufleteşti, foarte rare.

Lumina înghite orice urmă de pată, rămâne un alb-infinit, un alb de ivoriu, un alb absolut scufundat în alb absolut, strălucitor şi cald, care te învăluie blând în mantaua de raze. Te vindecă de orice prihană, de orice pricină. Îţi alină durerea. Te întemeiază pe trei mari virtuţi: Credinţa, Nădejdea, Iubirea. Şi astfel, curat ca-n ziua Botezului, aştepţi mir-ungerea.

Continue reading „Cezarina Adamescu: Radu Botiș – ,,…Ca tămâia înaintea Ta”, Editura Ariadna, Baia Mare”

Pr. Radu BOTIȘ – mențiune de onoare la concursul „Premiul Literar Internațional Corona” ediţia a doua (2016-2017)

Un nou succes maramureșean!

Preotul iconom stavrofor Radu Botiș, paroh în localitatea Țicău (orașul Ulmeni), participant la concursul „Premiul Literar Internațional Corona” organizat de Traduzioni Talabà în Cassano all’Ionio (provincia Cosenza, regiunea Calabria, Italia), a câștigat, la ediția a doua – 2016-2017, dedicată memoriei poetei Viorela Codreanu Tiron, o mențiune de onoare, la secțiunea poezie inedită cu temă impusă: poezia cuantică. Titlul poemului cu care a participat este „De taină voci…”

Juriul pentru diviziunea în limba română a fost format din:
Mihaela Talabă – președintele concursului, prof. Mihaela Olimpia Totu – președintele juriului, Vasile Hatos, Florentina Niță, Horia Muntenuș, Stejărel Ionescu.